Емоційний інтелект: 5 базових характеристик

_0mpl8fogns

Впевнена, що всі ми маємо досвід спілкування з людьми, які майстерно володіють своїми емоціями. Вони не губляться і не діють імпульсивно у стресових ситуаціях. Навпаки, шукають можливість спокійно подивитися на проблему і знайти рішення. І вони знаходять прекрасні рішення для складних ситуацій, бо добре знають, коли варто довіряти інтуїції. Проте, незалежно від їх сильних сторін, вони, як правило, готові чесно дивитись на свої недоліки.

Такі люди мають високий ступінь емоційного інтелекту. Вони добре знають себе та чутливі до емоційних потреб інших.

Чи відносите ви себе до таких людей?

Отже, що таке емоційний інтелект, і що ми можемо зробити, щоб розвинути свій?

Емоційний інтелект – це здатність розпізнавати власні емоції і розуміти, як вони впливають на людей довкола. Це також передбачає емпатичне сприйняття інших: коли ви розумієте, як люди себе почувають, і це дозволяє ефективніше будувати відносини.

Характеристики емоційного інтелекту:

У своїй книзі під назвою “Емоційний інтелект – чому він важливіший, ніж IQ” 1995 року, американський психолог Даніель Голман розробив основу з п’яти елементів, які визначають емоційний інтелект:

1. Самосвідомість.

Люди з високим емоційним інтелектом зазвичай дуже самосвідомі. Вони добре розуміють свої емоції і завдяки цьому не дозволяють їм керувати своїм життям. Вони впевнені в собі – адже довіряють своїй інтуїції і мають досвід конструктивного виходу із кризових ситуацій. Вони також готові чесно дивитись на себе самих. Вони знають свої сильні та слабкі сторони і готові працювати над собою. Вважається, що самосвідомість є найважливішою частиною емоційного інтелекту.

2. Саморегуляція як здатність керувати своїми емоціями та імпульсами.

Такі люди, як правило, не дозволяють сильним афектам взяти верх над свідомістю і керувати вчинками. Вони також не схильні приймати імпульсивні та необдумані рішення. Характеристики саморегуляції – це зосередженість, гнучкість і адаптивність до нових умов, цілісність і здатність говорити ні.

3. Мотивація.

Люди з високим ступенем емоційного інтелекту зазвичай мотивовані. Вони готові відкласти негайні результати заради довгострокового успіху. Вони продуктивні, люблять виклик і дуже ефективні в будь-якій справі.

4. Емпатія.

Це, мабуть, другий найважливіший елемент емоційного інтелекту. Емпатія – це здатність ідентифікувати та розуміти бажання, потреби та точки зору тих, хто навколо нас. Люди, що здатні до емпатії ( співпереживання) добре впізнають чужі почуття, навіть коли ці почуття приховані та не очевидні. Як результат, емпатичні люди, як правило, чудово керують відносинами, слухають та прислухаються до потреб іншої людини. Вони уникають стереотипів і поверхневих суджень і живуть своїм життям відкрито та чесно.

5. Соціальні навички.

Люди, що мають сильні соціальні навички, зазвичай є легкими у спілкуванні та хорошими командними гравцями. Перш за все, вони не зосереджуються тільки на власному успіху, вони допомагають іншим розвиватися і реалізувати власний потенціал. Вони можуть залагоджувати конфлікти, допомагати у вирішенні складних завдань, будувати і підтримувати конструктивні стосунки.

Люди з високим емоційним інтелектом зазвичай успішні в більшості своїх справ. Чому? Просто вони є тими людьми, з якими легко комунікувати і співпрацювати. Коли люди з високим емоційним інтелектом відправляють електронне повідомлення, вони отримують відповідь. Коли їм потрібна допомога, вони її знаходять. Оскільки така людина чутлива до інших і до себе, вона здатна пережити життєві ситуації та кризи набагато легше, ніж людина, що схильна до агресії чи самоізоляції.

Надія Іванців, лікар – психотерапевт

Читайте також:

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ